Utstakning i Sundsvall mäter upp ett visst markområde

Tack vare utstakning i Sundsvall kan man mäta och i vissa fall, där det behövs särskilt väl, dokumentera vilka olika markområden som finns tillgängliga.

På Boverkets hemsida kan man läsa att en avstyckning görs innan ett byggarbete påbörjats. Det innebär i sin enkelhet att man märker ut direkt på marken hur läget av en nybyggnad kommer att ligga. Det kan även handla om en tillbyggnad som det sökts bygglov om innan.

Andra slags anläggningar kan även de komma ifråga i samband med att det ska göras en utstakning. Tillsammans med en utstakning är det vanligt att man också gör en utmärkning av höjden. Det kan handla om höjden av ett färdigt golv eller liknande.

Processen som en utstakning handlar om är att tydliggöra och markera en byggnads position. Det kan även handla om en tomtgräns eller en så enkel sak som att markera alla platser på ett campingområde. Så länge det märks ut var saker och ting ska placeras på en markyta kan man säga att det handlar om en slags utstakning.

Utstakning kan vara en hjälp för dig som bor i Sundsvall

Utstakning i Sundsvall kan och bör utföras av kompetent personal med kunskap i ämnet. Deras arbete handlar i första hand om att säkerställa en korrekt placering av de byggnader de fått i uppdrag att göra en utmärkning för. Det handlar också om att säkerställa infrastrukturer i en stad eller ett samhälle.

En utstakning görs alltid efter det att man gjort klart alla markarbeten. Det sker dock alltid innan man sätter igång att gjuta en grund om det ska stå en byggnad på platsen. Det vore ju hemskt synd om själva bygget eller utbyggnaden kom på sned på grund av att man missat att göra en utstakning.

Trådar spänns upp för att visa hur en sida på fasaden kan se ut. Man går efter de ritningar som lämnats in i samband med att en fysisk eller juridisk person sökt bygglov. Trådarna som visar var byggnaden ska stå spänns upp mellan de profiler som visar fasadlivet. Man fäster dem i varje hörn.

Publicerat den
Kategoriserat som Mätning