Kontroll av luftflöde med OVK-besiktning

Om du ansvarar för en fastighet, måste du se till att luftflödet i lokalerna motsvarar en rad myndighetskrav. Anlita en firma som utför OVK-besiktning.

Långt tillbaka i tiden byggdes hus med så kallat självdrag. Ventilationen fick sköta sig själv och oftast kom fräsch luft in via springor under fönster och tog sig ut via kök och badrum. Men idag måste vi spara på den energi vi förbrukar för att värma upp lokaler. Lufttillförseln måste vara balanserad och vi ska vare sig ventilera lokalerna för mycket eller för lite.

Att ventilera för mycket innebär ett stort slöseri med energi. Uppvärmning kostar pengar och vi måste dessutom vara aktsamma om vårt jordklot som inte tål hur mycket utsläpp av växthusgaser som helst. Om vi däremot byter inomhusluften alltför sällan kommer andra problem att uppstå. Fukt och mögel kan bildas i sådana lokaler. Dessutom kan halten av kolmonoxid bli alldeles för hög. Människan mår inte bra av vare sig mögel eller giftig inomhusluft.

OVK-besiktning i moderna hus

Albin är fastighetschef i ett bolag som förvaltar ett stort antal hyreslägenheter. Husen är byggda på 2000-talet och ventilationen styrs av avancerade system där in- och utflöde av luft balanseras av ett fläktsystem. Dessutom återvinns energin i frånluften och via värmeväxlare värms inkommande luft upp. Sådana system är inte alltid lätta att ställa in och de boende måste vara disciplinerade. Om fönster och balkongdörrar öppnas alltför frikostigt kan ventilationen bli obalanserad.

För att kontrollera att ventilationen fungerar ser Albin till att en OVK-besiktning utförs med jämna mellanrum. Myndigheter har krav på att en sådan “Obligatorisk VentilationsKontroll” sker. Kontrollen utförs av en certifierad besiktningsman, där ett protokoll ska upprättas efter varje besiktning. Protokollet skickas till tillsynsmyndigheten i den aktuella kommunen. De regler som gäller för funktionskontroll av ventilationssystem infördes av riksdagen redan år 1991.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: ovkbesiktning.nu

Publicerat den
Kategoriserat som OVK

OVK-besiktning sker med jämna mellanrum i Stockholm

OVK-besiktning Stockholm ska vara en sak som tilltalar alla. Det är med dessa mätningar och kontroller man kan avgöra om inomhusmiljön är tillräckligt bra.

Vart tredje eller vart sjätte år dimper det ner en kontrollant för att göra en OVK-besiktning i Stockholm på alla byggnader. Det är inte så att de kommer oanmälda utan det åligger faktiskt dig som äger eller förvaltar en fastighet att ta kontakt och boka tid. Det är lag på OVK-besiktningar.

Självklart besiktigas inte alla byggnader samtidigt eller ens samma år. Det beror ju på när den allra första kontrollen gjordes. Det sker alltid innan byggnaden tas i bruk. Därefter utgår man från om det är en byggnad för skola eller vård för då blir det besiktning med tre års mellanrum oavsett vad för slags ventilation det är.

OVK-besiktning görs av en certifierad person i Stockholm

En besiktning går till så att en certifierad kontrollant undersöker ventilationen och ser efter så att allt fungerar tillfredsställande och på bästa sätt. Det förs protokoll från första gången det gjordes en OVK, och med det som utgångspunkt ser man om det skett någon förändring som behöver åtgärdas.

Att utföra en OVK i Stockholm skiljer sig på intet vis från att göra en i andra städer. Det är samma rutiner som gäller gång efter annan. Ibland kan det vara något som gått sönder och behöver lagas eller bytas ut. Det är med andra ord värdefullt att låta göra en OVK-besiktning då och då.

Publicerat den
Kategoriserat som OVK