Kontroll av luftflöde med OVK-besiktning

Om du ansvarar för en fastighet, måste du se till att luftflödet i lokalerna motsvarar en rad myndighetskrav. Anlita en firma som utför OVK-besiktning.

Långt tillbaka i tiden byggdes hus med så kallat självdrag. Ventilationen fick sköta sig själv och oftast kom fräsch luft in via springor under fönster och tog sig ut via kök och badrum. Men idag måste vi spara på den energi vi förbrukar för att värma upp lokaler. Lufttillförseln måste vara balanserad och vi ska vare sig ventilera lokalerna för mycket eller för lite.

Att ventilera för mycket innebär ett stort slöseri med energi. Uppvärmning kostar pengar och vi måste dessutom vara aktsamma om vårt jordklot som inte tål hur mycket utsläpp av växthusgaser som helst. Om vi däremot byter inomhusluften alltför sällan kommer andra problem att uppstå. Fukt och mögel kan bildas i sådana lokaler. Dessutom kan halten av kolmonoxid bli alldeles för hög. Människan mår inte bra av vare sig mögel eller giftig inomhusluft.

OVK-besiktning i moderna hus

Albin är fastighetschef i ett bolag som förvaltar ett stort antal hyreslägenheter. Husen är byggda på 2000-talet och ventilationen styrs av avancerade system där in- och utflöde av luft balanseras av ett fläktsystem. Dessutom återvinns energin i frånluften och via värmeväxlare värms inkommande luft upp. Sådana system är inte alltid lätta att ställa in och de boende måste vara disciplinerade. Om fönster och balkongdörrar öppnas alltför frikostigt kan ventilationen bli obalanserad.

För att kontrollera att ventilationen fungerar ser Albin till att en OVK-besiktning utförs med jämna mellanrum. Myndigheter har krav på att en sådan “Obligatorisk VentilationsKontroll” sker. Kontrollen utförs av en certifierad besiktningsman, där ett protokoll ska upprättas efter varje besiktning. Protokollet skickas till tillsynsmyndigheten i den aktuella kommunen. De regler som gäller för funktionskontroll av ventilationssystem infördes av riksdagen redan år 1991.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: ovkbesiktning.nu

Publicerat den
Kategoriserat som OVK