Byggställningar i Stockholm för säkert arbete

Arbete med att renovera fasader, fönster, tak med mera kräver säkra och beprövade arbetsställningar. Kontakta ett företag som har byggställningar i Stockholm.

Vi kan tyvärr ofta läsa om tragiska arbetsplatsolyckor där människoliv gått till spillo. Inte minst sker sådana olyckor på byggen. Orsakerna bakom sådana olyckor är flera. Stress, den mänskliga faktorn och bristande utbildning brukar tillhöra den obotfärdiges förklaringar.

Ett arbete på ett bygge är dynamiskt och ett projekt växer successivt fram. Förändringar sker från den ena dagen till den andra. Det är kanske inte alltid som erforderligt skyddsarbete hinner med. På byggplatsen finns också tunga fordon och maskiner som utgör en fara. Ett grundläggande behov är självklart att det finns byggställningar som monterats rätt och som uppfyller alla tänkbara krav på hållfasthet.

Byggställningar i Stockholm för privatkunder

Familjen Nilsson bor i utkanten av Stockholm i ett gammalt hus med träfasad. Sol, vind och regn har genom åren gått hårt åt färgen på fasaden och det behövs en ordentlig renovering. Som familjens självutnämnde hemmafixare har Erik avancerade planer för sommaren. Vid en middag föreslår han att hela familjen ska lägga en semestervecka på renoveringsarbetet. Inga protester får förekomma!

Ett bestämt krav framförs av äldsta barnet. “Vi måste ha arbetsställningar att stå på när vi ska skrapa gammal färg, spackla, slipa och måla”. “Att springa upp och ner för stegar tar för lång tid och förr eller senare kommer någon att gå i backen”, fortsätter hon. Erik kontaktar en firma som har byggställningar i Stockholm och hyr två stycken rullställningar för projektet.

Ta reda på mer genom att besöka: byggnadsställningar.net