Brandtätning räddar liv

Ska man bygga nytt eller renovera är det viktigt att man även tänker på brandsäkerheten och planerar för brandtätning. Här kommer några ovärderliga tips.

Ska man uppföra en ny byggnad gäller det att redan på planeringsstadiet tänka på brandskydd och brandtätning. Detta för att på ett så smart sätt som möjligt få brandskyddet på plats och brandtäta samtidigt som man bygger. Syftet med brandtätning är att förhindra att farlig rök sprids i fastigheten vid brand. Men också att sakta ner brandförloppet.

Vid brandtätning delar man upp fastigheten i så kallade brandceller. Syftet med brandcellerna är att där försöka isolera branden och hindra den från att spridas vidare. Väggar, innertak och golv ska kunna stå emot branden under en viss tid. Men ofta finns det också olika typer av rörinstallationer som går genom byggnaden och det är här som röken och elden lätt kan spridas om man inte brandtätar ordentligt.

Viktigt att man regelbundet ser över byggnadens brandtätning

Det gäller att hela tiden ha koll på brandsäkerheten i fastigheten och kontrollera att brandtätningen fortfarande fungerar. Det är inte ovanligt att man gör nya installationer eller flyttar en vägg utan att tänka på att man då måste uppdatera byggnadens brandtätningar. Det kan få förödande konsekvenser om det skulle uppstå en brand.

Vill man ha hjälp med att se över fastighetens olika brandtätningar finns det företag som är specialiserade på detta och som kan göra en analys. De har ett helhetstänk när det gäller brandskydd och kan komma med förslag på viktiga förbättringar och även se till att dessa kommer på plats. Lär på mer om brandtätning här: www.brandtätning.net

Publicerat den
Kategoriserat som Brandskydd