Värmepumpar i Göteborg för miljövänlig uppvärmning

Den fria och gratis energi som finns i utomhusluft, mark och vattendrag kan enkelt fångas upp och tas tillvara genom att installera värmepumpar i Göteborg.

I dag söker vi med ljus och lykta efter miljövänliga sätt att värma upp vatten och inomhusluft. Priserna för energi har stigit oupphörligen under de senaste åren. Det finns också de som menar att energi kommer att bli en framtida bristvara. Och den energi vi ska använda ska inte komma från fossila källor.

Nöden brukar anses vara uppfinningarnas moder. En sådan uppfinning inom energiområdet är värmepumpen. Tekniken har funnits länge men har använts omvänt. I varma länder har värmepumpar använts för att kyla bostäder och andra lokaler. Och naturligtvis har tekniken använts i frys- och kylskåp.

Värmepumpar i Göteborg – modernisering av villa

Den som köpt ett äldre hus som värms upp med direktverkande el, eller med hjälp av en oljepanna, blir ställd inför ett dilemma. Att värma huset med fossila bränslen kan ge skamkänsla och högvärdig elektricitet används bäst till annat än uppvärmning av bostäder. Installering av värmepump i Göteborg är förstås en bra lösning.

En värmepump plockar upp den energi som finns i uteluft, mark och sjöar. Och pumpen fungerar även när temperaturen utomhus är låg. Inuti värmepumpen finns en slinga med ett köldmedium som beroende på trycket i slingan tar upp eller avger energi. Värmepumpen kan värma såväl inomhusluft som vatten. Men kräver inte värmepumpen el? Så är fallet, men den som köper en kWh kan få ut cirka fyra kWh som uppvärmningsenergi!

Publicerat den
Kategoriserat som VVS