Gummilister – välj rätt

Gummi är ett material som har många otroliga egenskaper sett till tätning och sett till att materialet har en elasticitet som gör det enkelt – och roligt – att arbeta med. Idag ser man ett gummilister används som både tätning mot kyla – exempelvis vid dörrar och fönster – och som tätning mot exempelvis smuts, bakterier, spill och exempelvis som skydd för att undvika att petroleum och kemikalier ska nå naturen.

Gummilister är användbara och rätt placerade så är de både starka och erbjuder en lång hållbarhet. Kort sagt: att vi använder oss av gummilister inom så många olika områden och att det är det primära valet gällande tätning är långt ifrån en slump. Men, det handlar också om att välja rätt.

Fel gummilister i fel miljö kan innebära en katastrof. Har du exempelvis satt gummilister i din verkstad och valt en typ av gummi som inte klarar av petroleum så kommer detta att synas nästan per omgående – gummit tappar i styrka och blir både sprött och mindre elastiskt och riskerna med läckage blir och med detta påtagligt. Samma sak kan sägas om gummilister inom exempelvis vården. Det finns klara skäl till varför vissa avdelningar måste vara täta och sterila. Har man fel tätningslister där så kan detta utsätta patienterna för en uppenbar och påtaglig fara.

Ta hjälp med att beställa gummilister

En annan sak som måste tas i beaktning vad gäller gummilister och miljö handlar om huruvida de ska användas ute eller inne. Du har säkerligen känt på gummi som torkat och hur du kan gnugga detta till molekyler bara med hjälp av dina fingrar.

Många vill göra gällande att detta gäller allt gummi, men så är inte fallet. Det gummi som du kan göra detta med är ett gummi som inte är anpassat för den miljö det använts i. Det kan handla om gummilister för inomhusmiljö som placerats utomhus och som i och med detta också skadats av solens sken.

Gummi- och gummilister är fantastiska, men man måste inse att det finns många olika varianter och att man i och med detta gör bäst i att rådfråga innan man beställer.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg

Geoteknisk undersökning – kartläggning av mark

Om du tänker exploatera ett markområde bör du undersöka marken och låta ett professionellt företag utföra en geoteknisk undersökning innan du börjar bygga.

Du har förvärvat ett större markområde, där du har tänkt bygga industrifastigheter som ska hyras ut till mindre och medelstora företag. Vid närmare eftertanke tog du beslutet lite väl snabbt. Tomten gränsar nämligen till ett område, där det tidigare funnits en deponi och avfallsanläggning. Du borde ha undersökt tomten före förvärvet.

Bättre sent än aldrig och du bestämmer dig för att undersöka marken. Du misstänker att underlaget måste förstärkas med pålning innan du börjar bygga dina fastigheter. Några av dina tilltänkta hyresgäster tänker bedriva livsmedelsproduktion i dina kommande lokaler. Men hur står det till med grundvattnet på tomten?

Geoteknisk undersökning – jordlager och grundvatten

Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på att undersöka markområden. Företaget börjar med att ta reda på om det finns geografiska kartor, flygkartor med mera över området. Därefter kan de göra en mer handfast utredning. De har utrustning och kompetens för att fastlägga de tekniska egenskaperna vad gäller jord och berg. Behöver marken stabiliseras eller ej, frågar du dig.

En geoteknisk undersökning görs även för att analysera miljöförhållanden. Kan lakvatten från deponin har förorenat grundvattnet? Ditt anlitade expertföretag gör provborrningar för att fastlägga grundvattennivå och om det finns föroreningar. Du får ett underlag som är viktigt att ha tillhanda vid framtida diskussioner med framtida hyresgäster och med miljömyndigheter, och inte minst viktigt får du klart för dig vilka eventuella åtgärder du behöver göra vid projekteringen av din industripark.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg

Bygga pool – gör verklighet av drömmen

Drömmer du om att bygga pool och njuta av att när som helst under sommaren kunna ta ett dopp? Du är långt ifrån ensam. Att bygga pool står långt upp på många villaägares önskelista – och faktum är att det inte alls behöver vara så krångligt att göra drömmen till verklighet. Fler och fler tar steget och fler och fler inser att det inte alls kräver den enorma uppoffring man från början tänkt sig.

I den här texten ska vi ge några tips om hur du ska tänka för att komma igång med att bygga pool. Enklast blir det om vi radar upp våra tankar kring detta och då enligt följande:

  • Planera först. Vilken storlek har du tänkt dig, vilken form ska poolen ha och i vilket läge kommer den att göra sig bäst? Att bygga pool handlar mycket om förberedelse och planering. Ett tips i detta är att ta hjälp. Den leverantör du anlitar sitter ofta inne på en massa fina kunskaper. Tänk på att försöka använda solen så mycket som möjligt bara. En pool som ligger i skuggan kommer inte att användas lika mycket som en pool i ett söderläge. Dessutom så kommer det att kapa kostnaderna för uppvärmning också.
  • Hitta rätt leverantör! Idag finns en uppsjö av pool-leverantörer på marknaden. Det är bra sett till att det blivit billigare – men sämre sett till att kvaliteten är väldigt varierande. Rådet här är att du tänker erfarenhet. Finns det en lång och gedigen sådan så är det fördelaktigt då din framtida pool kan anpassas utifrån dina förutsättningar rent tomt- och markmässigt.
  • Välj rätt material. Ska din pool byggas i stål, i betong eller i plast? Det finns många olika alternativ tillgängliga, men ett av de bättre handlar om glasfiber. Fördelen med glasfiber är att materialet A) är hållbart och B) kan formgjutas i fabrik och placeras direkt i det hål du grävt. Det gör att din resa mot pool går snabbare.
Publicerat den
Kategoriserat som Bygg