Gummilister – välj rätt

Gummi är ett material som har många otroliga egenskaper sett till tätning och sett till att materialet har en elasticitet som gör det enkelt – och roligt – att arbeta med. Idag ser man ett gummilister används som både tätning mot kyla – exempelvis vid dörrar och fönster – och som tätning mot exempelvis smuts, bakterier, spill och exempelvis som skydd för att undvika att petroleum och kemikalier ska nå naturen.

Gummilister är användbara och rätt placerade så är de både starka och erbjuder en lång hållbarhet. Kort sagt: att vi använder oss av gummilister inom så många olika områden och att det är det primära valet gällande tätning är långt ifrån en slump. Men, det handlar också om att välja rätt.

Fel gummilister i fel miljö kan innebära en katastrof. Har du exempelvis satt gummilister i din verkstad och valt en typ av gummi som inte klarar av petroleum så kommer detta att synas nästan per omgående – gummit tappar i styrka och blir både sprött och mindre elastiskt och riskerna med läckage blir och med detta påtagligt. Samma sak kan sägas om gummilister inom exempelvis vården. Det finns klara skäl till varför vissa avdelningar måste vara täta och sterila. Har man fel tätningslister där så kan detta utsätta patienterna för en uppenbar och påtaglig fara.

Ta hjälp med att beställa gummilister

En annan sak som måste tas i beaktning vad gäller gummilister och miljö handlar om huruvida de ska användas ute eller inne. Du har säkerligen känt på gummi som torkat och hur du kan gnugga detta till molekyler bara med hjälp av dina fingrar.

Många vill göra gällande att detta gäller allt gummi, men så är inte fallet. Det gummi som du kan göra detta med är ett gummi som inte är anpassat för den miljö det använts i. Det kan handla om gummilister för inomhusmiljö som placerats utomhus och som i och med detta också skadats av solens sken.

Gummi- och gummilister är fantastiska, men man måste inse att det finns många olika varianter och att man i och med detta gör bäst i att rådfråga innan man beställer.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg