OVK-besiktning sker med jämna mellanrum i Stockholm

OVK-besiktning Stockholm ska vara en sak som tilltalar alla. Det är med dessa mätningar och kontroller man kan avgöra om inomhusmiljön är tillräckligt bra.

Vart tredje eller vart sjätte år dimper det ner en kontrollant för att göra en OVK-besiktning i Stockholm på alla byggnader. Det är inte så att de kommer oanmälda utan det åligger faktiskt dig som äger eller förvaltar en fastighet att ta kontakt och boka tid. Det är lag på OVK-besiktningar.

Självklart besiktigas inte alla byggnader samtidigt eller ens samma år. Det beror ju på när den allra första kontrollen gjordes. Det sker alltid innan byggnaden tas i bruk. Därefter utgår man från om det är en byggnad för skola eller vård för då blir det besiktning med tre års mellanrum oavsett vad för slags ventilation det är.

OVK-besiktning görs av en certifierad person i Stockholm

En besiktning går till så att en certifierad kontrollant undersöker ventilationen och ser efter så att allt fungerar tillfredsställande och på bästa sätt. Det förs protokoll från första gången det gjordes en OVK, och med det som utgångspunkt ser man om det skett någon förändring som behöver åtgärdas.

Att utföra en OVK i Stockholm skiljer sig på intet vis från att göra en i andra städer. Det är samma rutiner som gäller gång efter annan. Ibland kan det vara något som gått sönder och behöver lagas eller bytas ut. Det är med andra ord värdefullt att låta göra en OVK-besiktning då och då.

Publicerat den
Kategoriserat som OVK