Relining istället för krångligt och dyrt stambyte i Stockholm

Verkar det som att det börjar bli dags för stambyte i din fastighet i Stockholm? Istället för en krånglig och dyr åtgärd så gör rören som nya med relining.

Ett stambyte är en krånglig och dyr åtgärd som likväl behöver göras emellanåt i en fastighet. Inte bara är det krävande för dig som fastighetsägare. Det är också besvärligt för de boende i fastigheten. När hela badrum måste rivas upp så att de inte kan användas under flera månaders tid omdirigeras ofta de boende till baracker för att sköta sina behov alternativt så evakueras de till tillfälliga bostäder.

Detta är sällan populärt, även om själva stambytet för med sig sina fördelar. Det för dock också med sig problem för dig som fastighetsägare att lösa, så som att ordna med dessa baracker eller evakueringslägenheter, och att ta emot klagomål när arbetet försenas.

Relining är ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ till stambyte

Ett stambyte är också ekonomiskt tärande. Utöver kostnaden för själva arbetet så kan du behöva stå för en nedsättning i hyra eller avgift för besväret som arbetet medför. Vill man slippa ifrån det negativa som ett stambyte medför så finns det alternativa lösningar för att komma till rätta med åldersslitna rörsystem.

Istället för att helt byta ut gamla rör kan de renoveras med hjälp av relining. Relining i Stockholm går till så att rören filmas för att hitta eventuella skador. De spolas och rensas sedan, för att därefter fodras med ett nytt, hållbart skikt. På så sätt blir rörsystemet som nytt, utan att ett besvärligt stambyte behöver utföras.

Publicerat den
Kategoriserat som Relining