Företag som utför rörinspektion i Stockholm

Man kan upprätta ett avtal om regelbunden rörinspektion i Stockholm. Detta är ett bekvämt sätt att förebygga problem som stopp i avlopp och översvämningar.

Det är viktigt att regelbundet rensa och rengöra avloppssilen, avloppsbrunnen och vattenlåset i en bostad. Om man inte sköter detta upptäcker man efter ett tag att det samlas hår, damm och smuts i avloppet. Vattnet börjar rinna ner långsammare och det kan lukta illa ur rören. Det man kan göra då är att spola med hett vatten, rensa och eventuellt hälla ner lite ättika och bikarbonat.

Detta är den del av avloppsrören som man kan se och åtgärda. Resten av rören finns inbyggda i fastigheten vilket gör det svårare att upptäcka om det blivit proppar eller avlagringar. Problemet med rör är framförallt att där finns böjar och kopplingar som kan samla smuts. Rören är oftast också kalla vilket gör att fett som följer med diskvatten stelnar och fastnar på rörens insida.

En rörinspektion utförs med moderna, tekniska hjälpmedel

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att med hjälp av en liten kamera göra en rörinspektion av rörens insida i en fastighet. För att genomföra en kamerainspektion använder man en flexibel kabel med en kamera i ena änden. Kabeln matas in i röret och skickar sedan bilder i realtid till en skärm eller dator. Vid datorn befinner sig en operatör som analyserar och dokumenterar resultatet.

De vanligaste fel som upptäcks vid en rörinspektion är sprickor, glapp i skarvar eller föremål som fastnat. Om det inte uppstått någon skada utan bara är en tendens kan det räcka med att spola rören rena med hett vatten under högt tryck. Är skadan allvarlig kan man få rekommendationer om en lämplig åtgärd. Det är alltid bättre att åtgärda skador eller förslitningar innan de orsakat större, akuta problem.

Publicerat den
Kategoriserat som VVS